Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 maja 2016 r., sygn. akt II CZ 27/16

2016. Lipiec. 18., Poniedziałek, 14:31
"Artykuł 7674 § 2 k.p.c., stanowiący, iż w postępowaniu egzekucyjnym skarga kasacyjna nie jest dopuszczalna, dotyczy także postępowania klauzulowego."
"W orzecznictwie Sądu Najwyższego utrwalone jest stanowisko, że skarga kasacyjna nie przysługuje w sprawie o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu. Dostrzega się tu wprawdzie, że postępowanie to nie należy do właściwego postępowania egzekucyjnego (zmierzającego bezpośrednio do wyegzekwowania roszczenia), jednak uregulowane zostało w kodeksie postępowania cywilnego w części trzeciej, dotyczącej postępowania egzekucyjnego.

Dlatego przyjmuje się, że art. 7674 § 2 k.p.c., stanowiący, iż w postępowaniu egzekucyjnym skarga kasacyjna nie jest dopuszczalna, dotyczy także postępowania klauzulowego. Dodatkowo wskazuje się, że postępowanie klauzulowe nie jest postępowaniem rozpoznawczym i nie stosuje się do niego przepisów o dopuszczalności skargi kasacyjnej (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 23 maja 2014 r., III CZ 15/14, niepubl., postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 21 sierpnia 2013 r., II CZ 33/13, niepubl., postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14 stycznia 2010 r., IV CZ 113/09, niepubl., postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 października 2005 r., II CZ 90/05, niepubl.).

Skarga kasacyjna wnioskodawcy dotyczy postanowienia w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności, przeto zasadnie uznał Sąd Okręgowy, że podlegała odrzuceniu jako niedopuszczalna."


Brak komentarzy.
(*) Pola obowiązkowe
Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem
Powered by Kopage